Μια από τις βασικές πεποιθήσεις της ΦΥΤΕΛ είναι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της να εναρμονίζεται με τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Συμμετέχουμε σε κάθε ενέργεια στήριξης της κοινωνίας που δραστηριοποιούμαστε και όλες οι διαδικασίες που τηρούμε είναι φιλικές προς το περιβάλλον γιατί μόνο έτσι μπορούμε να γευόμαστε συνέχεια τους «καρπούς» του.