Υψίστης σημασίας επιδίωξη  για την Φυτέλ Ελαιουργική είναι η ποιότητα
των προϊόντων της.
Για το λόγο αυτό πέρα των εσωτερικών ελέγχων που διενεργεί σε κάθε στάδιο της παραγωγικής της διαδικασίας πιστοποιείται και ελέγχεται από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα, με αποτέλεσμα την πλήρη εξασφάλιση του καταναλωτικού κοινού για προϊόντα ασφαλή για κατανάλωση διατηρώντας όλες τις διαθρεπτικές τους αξίες.